Ακολουθήστε μας

«Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού»:

Προϋπόθεση η υλοποίηση τεχνικών-συγκοινωνιακών έργων.

Ένα από τα τεχνικά έργα που θα επηρεάσουν το αστικό περιβάλλον του λεκανοπεδίου είναι και το μελλοντικό γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το «Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού» προβλέπεται να κατασκευαστεί σε έκταση 29.121 τ.μ., στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα νότια όρια του άλσους της Νέας Φιλαδέλφειας, στη θέση που προϋπήρχε το γήπεδο της ΑΕΚ με την επωνυμία «Νίκος Γκούμας».

Η έκδοση της οικοδομικής άδειας του, απαιτεί το «πράσινο φως» από Υπουργεία, Δήμο & Περιφέρεια Αττικής που μέχρι σήμερα δεν έχουν συγκεντρωθεί στο σύνολο τους.

Κατά τη διαδικασία αυτής της αδειοδότησης, πριν δύο μήνες εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή & λειτουργία του «Κέντρου Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού».

Δεδομένης αυτής της απόφασης, επισημαίνουμε ότι η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και λειτουργία του έργου. Για το λόγο αυτό, το alsosnews.gr ενημερώθηκε για τους περιβαλλοντικούς όρους  & προϋποθέσεις που αποφασίστηκαν, σχετικά με το Άλσος Ν. Φιλαδέλφειας και το οδικό δίκτυο στο αστικό περιβάλλον της περιοχής,δημοσιεύοντας αρχικά (Μέρος Α')για το οδικό δίκτυο.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ενδεικτικά και οι παρακάτω:

ΜΕΡΟΣ Α'

Όροι & προϋποθέσεις επί του παρακείμενου οδικού δικτύου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων αποτελεί η «Αδειοδότηση και υλοποίηση των συνοδών τεχνικών και συγκοινωνιακών έργων», η ολοκλήρωση των οποίων θα πιστοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα, απαιτείται η υλοποίηση του έργου «Ταπείνωση και κάλυψη τμήματος της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου στη Νέα Φιλαδέλφεια».

Η μελέτη της "ταπείνωσης" αφορά χάραξη συνολικού μήκους 616 m επί των οδών Πατριάρχου Κωνσταντίνου και Φωκών, η οποία προτείνει την κάλυψη της οδού με τεχνικό έργο σε τμήμα 275 m.

Η υλοποίηση του έργου της «ταπείνωσης» είναι προϋπόθεση για την λειτουργία του Κέντρου καθώς το 2ο υπόγειο του, επικοινωνεί άμεσα με το υπογειοποιημένο τμήμα της Πατριάρχου Κωνσταντίνου/Φωκών και εξυπηρετεί την είσοδο/έξοδο των οχημάτων, λεωφορείων καθώς και υπηρεσιακή “αυλή” με σημαντικής έκτασης ηλεκτρομηχανολογικές χρήσεις.

Πριν την έκδοση της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων να εξασφαλισθούν διακόσιες (200) θέσεις στάθμευσης, σε ιδιόκτητο ακίνητο, που να βρίσκεται εκτός των ορίων του άλσους και να μην απέχει από τις εξυπηρετούμενες εγκαταστάσεις πλέον του 1χλμ.

Μετά τον προσδιορισμό και εξασφάλιση του ακινήτου και πριν την έναρξη λειτουργίας του έργου απαιτείται να υποβληθεί «Επικαιροποιημένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων» και να εκδοθεί «Τροποποίηση της Απόφασης έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων».

Επιπλέον θα  πρέπει να υποβληθεί μελέτη για τη χορήγηση κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Είναι επιθυμητή και η συμπληρωματική δημιουργία περαιτέρω χώρων στάθμευσης, πέραν των αναφερόμενων ως υποχρεωτικών εγκαταστάσεων στάθμευσης 180 και 200 θέσεων σε ακτίνα 1 χλμ. από το γήπεδο, ιδιαίτερα σε όσους εξ’ αυτών εξασφαλίζεται ευχερής προσπελασιμότητα από τους κύριους οδικούς άξονες της ευρύτερης περιοχής.

Για το alsosnews.gr

Νεοκλής Τσούνης

admin

Βρισκεστε εδω